Bootcamp

Voor: het management | Onderwerpen: Alles | 2 dagen

In het Bootcamp gaan we aan de slag met met de ambities en doelstelling van je onderneming. We doen dit door doelen en huidige status volstrekt helder te krijgen. Na dit helder te hebben vanuit de perspectieven: Innovatie, mens, marktbenadering en proces gaan we concreet aan de slag met het maken en in beweging krijgen van jullie plan van aanpak.

4 dagen in totaal waarvan 2 dagen het bootcamp zelf.