Aanpak

BigblueML vind het belangrijk om zoveel mogelijk op een vertrouwde voorspelbare manier samen te werken. Op die manier gaan we gezamenlijk de beste resultaten halen.

Onze werkwijze isopgedeeld in eenvoudige herkenbare fases, telkens heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om door te gaan te stoppen of eventueel zelf uit te voeren. Telkens zal ook per fase de financiele impact helder zijn waardoor de risico’s beperkt blijven. Onderstaand proces als uitgangspunt

kennismaking fase – We organiseren na een initieel telefonisch overleg een afspraak om nader kennis te maken en het vraagstuk op hoofdlijnen helder te krijgen

Verdiepings fase – In deze fase gaan we nogmaals om tafel zitten om het vraagstuk van alle kanten nogmaals te belichten. En vanuit deze sessie wordt ook het doel eenduidig vastgesteld.

Executie fase – In deze fase gaan we concreet aan de slag, dat kan zijn met een vooraf opgesteld project plan. Als het bijv om een innovatie traject gaat zullen we een build – measure – learn aanpak hanteren

Nazorg fase –¬†Om de resultaten structureel te borgen wordt er nog een tijdje na de executiefase gemonitord.